Om Os Skyttarlag

  
       Baneanlegget    
  KARTREFERANSE 
          Opp
Handlingsplan
 

Skal du på stevne?   
Påmelding.net
Påmelding.no
Skytestevne.no


 

OS SKYTTARLAG

Ble stiftet i 1891 og har i 115 år vært en av de største og mest aktive kulturbærere i Os Kommune.

To vers fra prologen  Jimmy Øvredal skrev til lagets 100 års jubileum fanger opp grunnlaget for skytterbevegelsens tilblivelse, og ikke minst, sterke stilling etter den andre verdenskrig.  

Eengang var det Alvor, thi Norriges jord
Var bundet til Svensken – vor østliige Bror-
Med Baand, som vi ønsket at bryde ! 
Men vi vilde vinde tilbage vort Land   
- om det var nødvændig, saa Mand i mod Mand

Vi skyder for Konge, For Flag oc for Folk 
Vort Fædrelandsforsvarssprog trænger ei Tolk
- kun Vilje oc stødiige Hænder !
Vor idræt er Norriges heete Symbol
paa lyysende Troskab – som Stiærner oc Sol 

Som det fremgår av dette, er forsvarstanken det grunnleggende element i Det Frivillige Skyttervesen og i Os Skyttarlag. Mange er historiene fra forsvarskampene i 1940 om hvilken innsats skyttere fra skyttarlagene sto for.

Konkurranseelementet i skytesporten er likevel i dag drivkraften for de fleste. Organisering og klasse-inndeling gjør at alle aldersgrupper kan være med da personlig psyke teller minst like mye som fysikk for å oppnå gode resultater. Som en følge av dette har Os Skyttarlag i dag aktive medlemmer i aldersgruppen fra 10 – 80 år.

Laget har på Landsskytterstevner hentet både konge, prins og prinsessetitler men er nok mest kjent i skytterkretser som en dyktig arrangør av skytterstevner, og som ett lag med ett godt sosialt miljø. Osaleiren er på større samlinger blitt ett begrep, ikke minst på bakgrunn av at det sosiale samvær har hatt høy prioritet i lagets arbeid.

I dette ligger vel også forklaringen på at Os Skyttarlag alene har kunnet påta seg oppgaven med å arrangere skytterbevegelsens stormønstring ikke mindre en 6 ganger etter krigen. Første gang i 1947, deretter 1952, 1967, 1977, 1992 og sist i år 2002.

Året 2001 ble ett merkeår for laget. Ny handlingsplan ble vedtatt. I denne ligger etablering av ny seniorgruppe, bygging av nytt baneanlegg m.m. Dette kan du lese mer om på de forskjellige sidene .

 

       Skilt.JPG (196684 byte)
Disse fortjener    vår takk !!
 
Reklameplass??


Unge.JPG (1613202 byte)

  Romjulstreffen 2009 

    Ung29.jpg (3646865 byte)
        Juleavsl. 2010
    Kvartett.JPG (4077938 byte)
         Våre juniorer 2011
    DSCF2578.JPG (1634116 byte)
     Skyerprinsesser 69-70
            Else og Åse
 SS 2011.JPG (8135016 byte)
  Delt.på Saml.stevne

Alle rettigheter til innhold og bilder på disse sidene tilhører Os Skyttarlag
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du web ansvarlig.