Låneavtale

  
       Baneanlegget    
  KARTREFERANSE 
          Opp 
Skal du på stevne?   
Påmelding.net
Påmelding.no
Skytestevne.no


 

LÅNEAVTALE

Mellom Os skyttarlag heretter kalt laget
og ……………………. heretter kalt låntaker

Er  det den ??/?? – 20?? inngått følgende avtale

1.

Ved å betale til laget Kr.  0000,00 den 20 i hver måned i ?? måneder, disponer låntaker følgende utstyr:

  1. ... stk  Sauer serienr. ??????????   cal. 6,5
  2.       Magasiner                               6.5 – 7,62
  3.       Ombyggingsett                       22
  4.       Magasiner                               22
  5.       Matchreim
  6.       Skytejakke
  7.       Skytebukse 
  8.   
  9.   
  10.   

Samlet verdi på utlånt utstyr utgjør pr. ??/??-2005 Kr. 00.000,00

2.

Etter låneperiodens utløp, anses det utlånte utstyr som låntakers eiendom når erhversrett til våpen foreligger fra politimyndighet der dette kreves.

3.

Ved endring i innskuddsrenten hos lagets bankforbindelse, har laget rett til å regulere det månedlige beløp fra låntaker tilsvarende.

4.

Låntaker har rett til når låntaker ønsker å løse inn avtalen ved å innbetale resterende avtalebeløp eller regulere utlånsperioden ved større månedlige innbetalinger.
                                                         5.
Medlemmer under 18 år, må for å inngå denne avtale få avtalen attestert av foresatte.

6

Ved misslighold av avtalen fra låntakers side, har laget rett til å hente utlånt utstyr. Låntaker skal i slike tilfeller godgjøres med innbetalt leie fratrukket Kr. ?.???,- .                            Ødelagt utstyr plikter låntaker å erstatte i sin helhet. Dette kan trekkes fra godtgjørelsen.
 

For Os skyttarlag                                                      For  låntaker 

…………………………….                                                     …………………………….

                                                                                               

                                                                       Attestert av:………………………

 

 

       Skilt.JPG (196684 byte)
Disse fortjener    vår takk !!
 
Reklameplass??


Unge.JPG (1613202 byte)

  Romjulstreffen 2009 

    Ung29.jpg (3646865 byte)
        Juleavsl. 2010
    Kvartett.JPG (4077938 byte)
         Våre juniorer 2011
    DSCF2578.JPG (1634116 byte)
     Skyerprinsesser 69-70
            Else og Åse
 SS 2011.JPG (8135016 byte)
  Delt.på Saml.stevne

Alle rettigheter til innhold og bilder på disse sidene tilhører Os Skyttarlag
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du web ansvarlig.