Resultater lag 5 200m

1 Leif Arthur Kvam Åsane/Hordvik 4
X*XX* 50 99968 41 9X*9X 48 878X*9*99X 90 **9X99XXX* 97
15 Skudd 139 25 Skudd 229 35 Skudd 326
2 Kristian Kvam Åsane/Hordvik 3
*99XX 48 X8X87 43 9XX99 47 *9799X*XX9 93 *899X9X*89 92
15 Skudd 138 25 Skudd 231 35 Skudd 323
3 Hege Kvam Åsane/Hordvik 4
*XXXX 50 99999 45 *9*XX 49 8*9XXX*X*X 97 X*X9*XX*XX 99
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 340
4 Frode Torsvik Seim 5
***** 50 9*8X9 46 999X* 47 77X*9XX9XX 92 9X*X99XX9* 96
15 Skudd 143 25 Skudd 235 35 Skudd 331
5 Johannes Seim Seim 5
X*X*X 50 99XX7 45 *9XX9 48 999XX***** 97 XX9XX*XXX* 99
15 Skudd 143 25 Skudd 240 35 Skudd 339
6 Lars Kålås Økland Seim 5
XXX*X 50 *788* 43 X8X*X 48 *8X*XX**XX 98 X*X******* 100
15 Skudd 141 25 Skudd 239 35 Skudd 339
7 Rune Seim Seim 5
X**** 50 9X9X9 47 XX*** 50 99**9*X*9* 96 9***XX9*9* 97
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 340
8 Kåre Osebakken Strandvik V55
99XXX 48 *9*XX 49 X**9X 49 **99X9*XX9 96 *X*9XX99X9 96
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 Skudd 338
9 Jan G Innvær Bremnes V55
9*9*9 47 *999X 47 *8X9X 47 99**89*9X9 93 9X90XX99X9 85
15 Skudd 141 25 Skudd 234 35 Skudd 319
10 Legland, Ingvar Bremnes 5
9**** 49 999*9 46 **9X9 48 8XX9999X*9 93 X***XX***X 100
15 Skudd 143 25 Skudd 236 35 Skudd 336
11 Børge Svardal Bremnes 5
***X* 50 X9988 44 9*9X9 47 5989X7968X 81 0
15 Skudd 141 25 Skudd 222 35 Skudd 222
12 Godtfred Innvær Bremnes 5
X9**X 49 99898 43 X9X9* 48 X88*XX*99X 94 X*X9*8X8XX 95
15 Skudd 140 25 Skudd 234 35 Skudd 329
13 Arne J Seim Seim V55
**9XX 49 76X9X 42 ****X 50 7XX89***9X 93 *998X9X9*9 93
15 Skudd 141 25 Skudd 234 35 Skudd 327
14 Jakob Skutle Voss 4
***X* 50 9789* 43 9X9X* 48 X9X799X*XX 94 *XX*9X99*X 97
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 332
15 Mona Isene Førde 5
***** 50 XX8X8 46 X*X*X 50 *X889***X9 94 *8**X*XX*X 98
15 Skudd 146 25 Skudd 240 35 Skudd 338
16 Magnar Helgesen Voss 3
*XXXX 50 8*659 38 X9899 45 7788*9X**9 88 **99X**XXX 98
15 Skudd 133 25 Skudd 221 35 Skudd 319

 

MLRes - www.megalink.no