Handlingsplan

  
       Baneanlegget    
  KARTREFERANSE 
          Opp
Den første
Revisjon 2003
 

Skal du på stevne?   
Påmelding.net
Påmelding.no
Skytestevne.no


 

                                  Vedtatt på årsmøtet 2009

                     Handlingsplan for Os skyttarlag 2010 – 2015

                                            Mål for perioden 2010-2015:

 

bulletOs skyttarlag skal i 2010-2015 ha ei aktiv ungdomsgruppe, seniorgruppe, damegruppe og 
ikke minst ei foreldergruppe
bulletOs skyttarlag skal ha som mål å delta med 30 rekrutteringsskyttere på LS 2012
bulletPå LS 2011 skal skytterlaget ta mål av seg å ha skyttere i samtlige finaler. For å få dette til, må laget 
skape ei treningsatmosfære som gjør at skytterne får lyst å trene.
bulletOs skyttarlag må ta mål av seg å ha 15-30 aktive veteranskyttere.
bulletOs skytterlag må også ha mål om å ha 30 + aktive seniorskyttere. For å nå dei to siste måla må skytterlaget 
”hente” inn gamle skyttere samt være pådriver for også å rekruttere ”ferske” seniorskyttere

Med aktive mener styre her, skyttere som trener jevnlig og som deltar på stevner.

       Os skyttarlag har som mål å tilby sine medlemmer følgende fasiliteter:

  1. Komplett elektronisk skytestadion for bane, miniatyr og laserskyting
  2. Ett godt organisert, aktivt miljø og ikke minst, ett attraktivt ungdomsmiljø.
  3. Aktivt og inspirerende seniormiljø
  4. Ett samlende, aktivt og godt veteranmiljø
  5. Flott og funksjonelt klubbhus for miljøenes aktiviteter
  6. Lettdrevet og arrangementmessig godt tilrettelagt arenaområde med alle fasiliteter

Ut ifra følgende mener styret at målene for planperioden skal kunne nåes:

 1.)    Økonomien tilsier at vi kan satse stort på ungdomsarbeid og utvikling av seniorskyttere.

2.)    Vi har eit topp moderne baneanlegget(100m, 200m og 15m). I tillegg har vi eit komplett og sentrert feltanlegg.

3.)    Arenaen har alle dei fasiliteter som skal til for å få i gang eit godt sosialt treningsmiljø.

4.)    Med store stevner i planperioden skal skytterlaget være eit attraktivt sponsorobjekt for næringslivet.

Styret vil i 2010 sondere videre i markedet for å få flere sponsoravtaler. Som arrangør av NC 2010, arrangør av jubileumsstevnet i 2011 og NC mellemrunde i 2012 har vi mye å spille på. I tillegg kommer godt besøkt hjemmeside, mye salgbar reklameplass på arenaen og en flott reklametavle som også er på nettsiden.

Følgende arrangement er planlagt i perioden

2010:    Samlagstevnet 15M, Os-felten,  NC åpning, Vestlandstevnet bane, Krisstevne
            for Bjørnefjordkrinsen og  Romjulstreffen.
2011:    Os-felten,  Os-stevnet,  NC mellemrunde,   Romjulstreffen
2012:    Os-felten,  Os-stevnet,  Medvirkning LS,   Romjulstreffen
2013:    Os-felten,  Os-stevnet,  Romjulstreffen
2014:    Os-felten,  Os-stevnet, NC,   Romjulstreffen
2015:    Os-felten,  Os-stevnet,  NC,  Romjulstreffen

Ordningen med at styret definerer årlige dugnadsprosjekter og deler medlemmene inn i grupper fortsetter. 
Dette har vist seg å være en effektiv utnyttelse av den resurs som ligger i de 8 timene medlemmene har i årlig dugnadsplikt.

Markedsføringen av Os skyttarlag fortsetter ved at vi deltar på arrangement som messer og lignende, er aktiv for å få 
presseomtale ved våre arrangement, og ikke minst, er aktiv med å informere om medlemmenes resultater på stevner. 
Når laget deltar på messer og lignende er det viktig at fokuset også rettes mot å rekruttere
seniorskyttere.

Fremtidige styrers årsmeldinger og regnskap skal måles opp mot denne plan og tilhørende langtidsbudsjett for perioden.

Alle rettigheter til innhold og bilder på disse sidene tilhører Os Skyttarlag
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du web ansvarlig.